HARRI

HARRI AUSMAA

PAIDE TEATRI JUHT

 

harri@paIDETEATER.ee

sÜND

29. mai 1991

haridus

Tallinna Ülikool

tÖÖ pAIDE tEATRIS

õlest mees õue all

kaITSEALA

Koletis

Richard³

maamõõtjad