KAMPAANIA TINGIMUSED


1. Üldtingimused

1.1. Kampaaniat korraldab Paide Teater / Paide Muusika- ja Teatrimaja (edaspidi: korraldaja), registrikood 75002519, asukoht Pärnu 18, 71721 Paide Linn. Kampaaniat aitab korraldada Järva Teataja.

1.2. Kampaania (edaspidi: kampaania) algab 26.03.2019 ja lõpeb 08.05.2019.

2. Kampaania auhind, loosimine ja üleandmine

2.1. Korraldaja loosib kampaania lõppedes 08.05.2019 välja ühele inimesele kuumaõhupallisõidu Eesti lipuvärvides sportõhupalliga kahele inimesele algusega Vargamäelt, A.H. Tammsaare muuseumi territooriumilt. Kuumaõhupallisõitu viib läbi Lennuklubi Keelutsoon. Lisaks õhupallisõidule saab võitja kaks piletit Paide Teatri suvelavastuse „EESTI JUMALAD“ etendusele ja enne etendus pikniku kahele inimesele Kirna mõisakohviku poolt Vargamäel.

2.2. Kuumaõhupallisõit toimub auhinna võitja soovil, kas päikesetõusul või päikeseloojangul (tulenevalt Eesti kliimast, ei ole võimalik kuumaõhupalliga päevasel ajal sõita)

2.3. Auhinna võitja saab ise välja pakkuda kaheteistkümne etenduse kuupäeva seast endale sobiva kuupäeva, mil soovib minna kuumaõhupallisõidule ja teatrietendusele.

2.4. Ebasobivatest ilmastikutingimustest tulenevalt on korraldajal õigus kuumaõhupallisõitu edasi lükata järgmisele sobivale päeva, et tagada õhupallisõidu ohutus.

2.5. Auhind loositakse ja võitja kuulutatakse välja 8. mail 2019.

2.6. Auhinna võitja nimi avaldatakse Paide Teatri Facebooki lehel ning Paide Teatri kodulehel.

2.7. Auhinna kättesaamise asjus võetakse võitjatega kontakti.

3. Kampaanias osalemine

3.1. Kampaania auhinnaloosis osalevad kõik inimesed, kes on täitnud Paide Teatri kodulehel registreerimisvormi.
3.1.1 kõik, kes on registreerinud oma nime, emailiaadressi, sõbra emailiaadress ning kirjutanud vähemalt ühe mõtte, mis neil seostub sõnaga „Eesti“ Paide Teatri kodulehel asuval kampaanialehel WWW.PAIDETEATER.EE/EESTI ajavahemikus 26.03.2019 – 01.05.2019.

3.2. Registreerimisvormi ära saates nõustub osaleja kampaania tingimustega.

4. Muud tingimused

4.1. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad.

4.2. Kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi või esitab korraldajale valed või ebatäpsed andmed, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud kampaania korraldaja süüst (kampaania korraldajal ei õnnestu võitjaga tema esitatud kontaktandmetel kontakti saada jms), ei vastuta korraldaja kampaanias osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.3. Auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

4.4. Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

4.5. Korraldajal on õigus teha kampaania reeglites muudatusi või täpsustusi, teatades sellest ajaleheS, Paide Teatri facebooki LEHEL ja kodulehel.

4.6. Kampaania korraldajal on vääramatu jõu ilmnemise korral ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest viivitamatult Paide Teatri Facebooki LEHEL ja kodulehel.

4.7. Lisainformatsiooni kampaaniaga seotud küsimustes saab e-posti aadressil harri@paideteater.ee

4.8. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.