logo ja tekst transparent.png

PAIDE TEATRI STUUDIO on teatri trupi juhendatud teatristuudio, mille eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud oskused oma ideede väljendamiseks, avardada nende maailmataju, tutvustada teatri- ja etenduskunstide maailma.

Paide Teatri stuudio keskendub Kohalolule, Tähelepanule, Häälele, Esinemisvabadusele, kehaline väljendusoskusele ja vabadusele ning meeskonnatööle.

Stuudio Eesmärgid:

  • Loova ja avatud mõtlemise arendamine, julgustamine

  • Anda õpilastele algteadmised teatrist ja julgus katsetada

  • Analüüsi- ja sõnastamisvõime arendamine

  • Keha vabastamine kompleksidest

Stuudio töötab kahel päeval nädalas, mõlemal korral kaks tundi. nendele lisaks on ka ühised teatrikülastused ning pikemad workshopid.

Stuudio kontakt: ursel@paideteater.ee